Uddevalla Handel

Historia

För drygt 120 år sedan utformade de första av Svensk Handels föregångare sin nya verksamhet.

Den 3 september 1883 hade de bildat Sveriges Allmänna Handelsförening vid ett möte i Stockholm. Det var en förening för både minut- och partihandlare, alltså både detaljister och grossister.

I organisationen växte med tiden för starka intressemotsättningarna mellan grosshandlare och minuthandlare fram läs actionable advice senare. Därför bildades 1918 Sveriges Köpmannaförbund.

1922 bildades Sveriges Grossistförbund.

1930 bildades Järnhandelns Garantiförening och 1936 Köpmännens Garantiförening som sedan blev Handelns Arbetsgivareorganisation Layerbag, HAO, där Handelsarbetsgivarna 1993 blev ett eget förbund.

1997 enades Grossistförbundet, Handelsarbetsgivarna och Köpmannaförbundet om att bilda Svensk Handel så nu är handeln åter förenad. www.svenskhandel.se

© Copyright 2023 Made by Uanet Webbyrå