Uddevalla Handel

Östra Torp

Östra Torp

Östra Torp ligger 7 km nordväst om Uddevalla.

Östra Torp består i huvudsak av volymhandel med mestadels sällanköpsvaror där varje butik har sin egen ingång där ett tak och en gångbro förbinder butikerna visit.

I dagsläget finns det 10 butiker på Östra Torp.

© Copyright 2023 Made by Uanet Webbyrå